• USKORO

Odjel za gudače i tamburu

Upoznajte djelatnike Odjela za gudače.

 

Mirna Bolf, prof. violine, pročelnica

 

Marija Barać, prof. mentor violine

Sven Buić, prof. kontrabasa

Nikola Ćeran, prof. viole i nast. fagota

Nikolina Dorić, mag. mus. violine

Vedran Mikić, prof. violine

Marina Muić, mag. mus. violine

Bojan Petković, prof. violine

mr. art. Štefan Polgar, prof. mentor violončela

Željka Stojanov, prof. violine