Uprava škole

RAVNATELJICA
Snježana Mrljak, prof.

ŠKOLSKI ODBOR

Robert Pajić, predsjednik Školskog odbora, predstavnik Nastavničkog vijeća

Tihomir Bokun, predstavnik Nastavničkog vijeća

Božidar Križan, predstavnik Radničkog vijeća

Irena Šegavić Čulig, predstavnica osnivača Karlovačke Županije

Irena Božičević, predstavnica osnivača Karlovačke Županije

Nikša Antica, predstavnik osnivača Karlovačke Županije

Marina Katalinić, predstavnica Vijeća roditelja, zamjenica predsjednika školskog odbora

PEDAGOGINJA

Jelena Božičević, prof. pedagogije i prof. fonetike

TAJNICA
Ljiljana Jugović, upravna pravnica

RAČUNOVODSTVO
Rajka Lovrić Macut, viša ekonomistica

Alenka Matijašić, ekonomistica