• USKORO

Odjel za gudače i tamburu

Upoznajte djelatnike Odjela za gudače.

 

Mirna Bolf, prof. violine, pročelnica

 

Marija Barać, prof. violine

Nikolina Bregar, mag. mus. violine

Sven Buić, prof. kontrabasa

Nikola Ćeran, prof. viole i nast. fagota

Anthony Havelka, mag. mus. violončela

Vedran Mikić, prof. mentor violine

Marina Muić, mag. mus. violine

Bojan Petković, prof. violine

Željka Stojanov, prof. violine