• USKORO

Odjel za klavir i orgulje

Upoznajte djelatnike Odjela za klavir i orgulje.

Ljiljana Borčić, prof. savjetnik klavira, pročelnica

 

Katarina Penzar,  prof. glazbene kulture i mag. mus. orgulja

Lana Bradač, prof. klavira

Zdenka Bruketa, uč. mentor klavira

Ognjen Gravora, prof. klavira i povijesti

Melita Mataković-Rožić, mag. mus. glazbene pedagogije, nast. klavira i orgulja

Anita Kaić Poslek, prof. mentor orgulja

Nikica Križan, mag. mus. klavira

Ana Obrovac, prof. klavira

Marijana Pajić, prof. mentor klavira

Anita Radetić, prof. klavira

Monika Trgovčević Klišanin, mag.mus. klavira

Maja Zec, prof. klavira

Ana Žgela, prof. teorijskih glazbenih predmeta

Izabella Sabo Novak, prof. glazbene kulture

Krešimir Klarić, prof. orgulja i čembala, vanjski suradnik

Antonija Pisk, student klavira na MA, vanjski suradnik