Advent u Karlovcu – Kvartet saksofona

Glazbeni paviljon