• USKORO

Vodič kroz postupak upisa u 1. razred osnovnoga glazbenog obrazovanja

  • PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon provjere sklonosti učenika prema odabranom instrumentu i prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.

Pravo upisa u 1. razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za puhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

Za starije kandidate, preporučuje se upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za više informacija pratite naše web stranice.

  • TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se online putem popunjavanja dokumenta za predbilježbu upisa koja će biti smještena na web stranicama škole www.glazbena-ka.hr od

1. svibnja  - 1. srpnja 2020. godine. 

Postupak teče po fazama:

  • 1. online predbilježbe provodit će se u tri termina:

     LJETNI ROK  od 1. svibnja  do 1. srpnja 2020. godine za sve instrumente

    JESENSKI ROK  od 1. srpnja do 25. kolovoza 2020. godine samo za ponuđene instrumente

     NAKNADNI ROK od 1.rujna - 15. listopada 2020. godine samo za ponuđene instrumente

  • 2. o terminu provjere sklonosti učenika prema odabranom instrumentu bit ćete obaviješteni elektronskim putem
  • 3. nakon provjere isti dan slijedi upis u 1. razred osnovne glazbene škole 
  • 4. objava upisnih kvota po programima u kolovozu 2020.

 

Programi koji će biti ponuđeni u ljetnim upisnim  rokovima  proizlaze iz plana i programa Glazbene škole Karlovac, a to su:

Matična škola Karlovac: flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, blokflauta, horna, udaraljke, harmonika, klavir, violina, viola, violončelo, gitara, kontrabas, fagot, bisernica, brač

Područni Odjel Ozalj: klavir, violina, harmonika, bisernica, brač

Programi koji će biti ponuđeni u jesenskom i naknadnom roku ovise o slobodnim mjestima za pojedine instrumente koja su u skladu s odobrenim kvotama za upis.