• USKORO

Područni odjel Ozalj

Marina Muić, mag. mus. violine, voditeljica odjela

Antonio Čorak, mag. mus, glazbene kulture 

Krešimir Klarić, mag.mus. orgulja i mag. mus. kompozitor

Tomislav Novak, mag. mus. harmonike

Bojan Petković, mag. mus. violine i tambure

Tetiana Tvrdovski, prof. harmonike

Božidar Vlašić, mag. mus. klavira

Monika Svetić Radočaj, voditeljica Male glazbene škole