• USKORO

Područni odjel Ozalj

Marina Muić, mag. mus. violine, voditeljica odjela

Kristinka Kadak, mag. mus. harmonike

Bojan Petković, mag. mus. violine i tambure

Manuela Budišćak, mag. mus, glazbene  kulture i fagota

Melita Mataković Rožić, mag. mus. vanjski suradnik