Pedagog

RADNO VRIJEME

 

A tjedan

Ponedjeljak i četvrtak: 11:30 – 17:30 

Utorak, srijeda i petak: 8:00-14:00

B tjedan

Ponedjeljak – petak: 8:00-14:00 

Informacije u radno vrijeme uz najavu na pedagog@glazbena-ka.hr ili 099 4896 615