Osobna iskaznica Glazbene škole Karlovac

Osobna iskaznica Glazbene škole Karlovac

 

Glazbena škola Karlovac, osnovana 10. listopada 1804., kolijevka je formalnog glazbenog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i jedna je od najstarijih glazbenih škola u Europi (Pariz 1792. Berlin, Karlovac 1804., Ljubljana 1806., Prag 1811., Graz 1816., Beč 1817., London 1822., Zagreb 1829., Bruxelles 1832., Leipzig 1843., München 1846.)

Glazbena škola Karlovac jedina je srednja umjetnička škola u Karlovačkoj županiji. Predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski program polazi 540 učenika, a u Školi je zaposleno 82 djelatnika. U školi djeluju nastavnici, vrsni akademski glazbenici koji su svaki u svom području cijenjeni umjetnici i nositelji projekata od velikog značaja za razvoj hrvatske kulture. Škola djeluje i u svojim Područnim odjelima u Ozlju i u Slunju u kojima postoji velik interes djece za upis u glazbenu školu pa programi učenika postaju nezaobilazni dio njegovanja glazbene kulture u tim sredinima. Školu pohađaju učenici „glazbene gimnazije“ koja je objedinila općeobrazovne i stručne predmete u srednjoj glazbenoj školi. Time se učenicima osnovne škole koji paralelno pohađaju osnovnu ili pripremnu glazbenu školu pruža veći izbor upisa u srednjoškolske programe.

Brojni uspjesi učenika i profesora Glazbene škole Karlovac, kao i komornih ansambala i orkestara nastalih u okviru škole, stvorili su glazbenu tradiciju koja je uvelike oblikovala kulturni život grada Karlovca tijekom više od dva stoljeća.

Upravo na temeljima tradicije nastali su mnogi važni projekti koji se provode preko 30 godina i koji Glazbenu školu Karlovac pretvaraju u Centar kompetencija u glazbi i izvedbenim umjetnostima. Osnivanjem Karlovačkog komornog orkestra 1987. godine i pokretanjem Međunarodne ljetne škole gitare 1999. godine započinju djelovanje dodatne edukacije učenika i profesora sa svrhom podizanja razine znanja i kompetencija. Glazbena škola Karlovac prati potrebe svojih učenika i pokreće vlastita natjecanja koja su se kroz dugi niz godina profilirala u sustavno praćenje i valorizaciju rezultata učenika i profesora. Školsko natjecanje mladih pijanista koje traje od 2006. godine dalo je temelje za pokretanje Karlovac Piano festivala koji se u Glazbenoj školi Karlovac održava od 2011. godine. Festival čine međunarodna natjecanja, ljetna škola i Piano maraton u parku.

Glazbena škola Karlovac je 2017. godine postala članicom Hrvatskog klastera konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija te je na taj način projekte uklopila u potrebe lokalne zajednice za glazbenim događanjima. Projekti koji su postali neizostavni dio kulturnog života Karlovca su: Noć glazbe, Kava s Bachom, HarmoniKA festival, Proljetni koncert, Koncerti Karlovački komornog i Simfonijskog orkestara Glazbene škole Karlovac, Ciklus karlovačkih skladatelja, tiskanje Školskog godišnjaka. Godine 2020. je pokrenuta digitalizacija koncertnih programa i plakata pod nazivom „Glazbeni Karlovac“ kojim se želi sačuvati upravo taj značajni dio arhive koji su bogat izvor podataka ne samo za povijest Škole, nego i cjelokupnog koncertnog života grada Karlovca i Karlovačke županije. Ove školske godine učenici glazbene škole sudjeluju u dva europska projekta.

Škola u svojim izvannastavnim aktivnostima ima potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma, Ministarstva vanjskih poslova, Grada Karlovca, Grada Ozlja, Grada Slunja i Karlovačke županije kroz javne pozive u kulturi.

Tijekom jedne školske godine Glazbena škola Karlovac izvede preko stotinu koncerata vlastite produkcije, a svojim djelovanjem obrazuje svoju publiku i posjetitelje kao i sve korisnike svojih programa. U svakoj prilici promiče svoju bogatu glazbenu baštinu i u svakoj svojoj  aktivnosti ističe važnost i kvalitetu svojih umjetnika, skladatelja i nastavnika kao i veliki značaj glazbenog odgoja i obrazovanja.

Glazbena škola Karlovac oduvijek je bila ispred svog vremena i svojim je učenicima pružala zadovoljstvo uživanja u učenju glazbe i vještini sviranja. Tako se i danas, svjesna svoje bogate prošlosti, raduje budućnosti kao ustanova obrazovanja i kulture koja želi da umjetnost bude dostupna svima. 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

Glazbena škola Karlovac provodi tri razine obrazovanja:

1.FORMALNO OBRAZOVANJE

Sastavni dio formalnog obrazovanja su:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA u trajanju od šest godina.

Instrumenti koji se mogu upisati u osnovnoj glazbenoj školi su: klavir, violina, viola, gitara, harmonika, violončelo, kontrabas, orgulje, klarinet, oboa, saksofon, truba, horna, trombon, fagot, tambura, brač, bisernica, udaraljke, flauta i blok flauta

PRIPREMNI RAZREDI SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE SLUŽE KAO PRIPREMA ZA UPIS U SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU u trajanju od 2 godine.

Instrumenti koji se mogu upisati u pripremnoj Glazbenoj školi su: klarinet, truba, trombon, horna, fagot, saksofon, udaraljke, flauta, oboa, solo pjevanje i teorijski odjel.

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA u trajanju od 4 godine koju učenici mogu pohađati: 

a) kao samostalnu četverogodišnju školu

b) paralelno s nekom drugom srednjom četverogodišnjom školom 

c) tako da općeobrazovne predmete pohađaju u Gimnaziji Karlovac, Duga Resa ili Ogulin, a stručne predmete u Glazbenoj školi Karlovac.

Instrumenti koji se mogu upisati u Srednjoj glazbenoj školi Karlovac su: klavir, orgulje, solo pjevanje, violina, viola, violončelo, kontrabas, flauta, klarinet, fagot, oboa, truba, trombon, horna, udaraljke i teorijski odjel.

U školskoj godini Srednju glazbenu školu Karlovac pohađa 61 učenik od toga 54 učenika paralelno, a 7 samostalno glazbeno usmjerenje.

 

U Glazbenoj školi Karlovac djeluju sljedeći ansambli:

Mali zbor

Zbor

Harmonikaški orkestar

Orkestar gitara

Tamburaški orkestar

Puhački orkestar

Mali gudački orkestar

Gudački orkestar

Revijski orkestar

Karlovački komorni orkestar Glazbene škole Karlovac

Sinfonietta orkestar

Simfonijski orkestar Glazbene škole Karlovac

 

2.GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC PROVODI NEFORMALNO OBRAZOVANJE KROZ:

MALU  GLAZBENU  ŠKOLU  koju polaze djeca između 5 i 8 godina

Polaznici Male glazbene škole upoznaju se sa svim glazbenim instrumentima te dobivaju osnovna znanja i vještine potrebne za upis u osnovnu glazbenu školu.

Mala glazbena škola može trajati prema potrebi, o čemu ovisi individualni napredak pojedinca.

Upis u Malu glazbenu školu traje cijele kalendarske godine.

 

ŠKOLSKA NATJECANJA

Glazbena škola Karlovac je utemeljila četiri školska natjecanja kako bi svim svojim učenicima pružila priliku za dodatnim vrednovanjem vještina i znanja te tako poticala izvrsnost. Navedena natjecanja okupljaju i vrednuju učenike cijele Karlovačke županije pa su tako istovjetna ostalim županijskim natjecanjima. Najviše rangirani učenici se usmjeravaju na državna i međunarodna glazbena natjecanja.

        NATJECANJE MLADIH PIJANISTA

        NATJECANJE UČENIKA GITARE

        NATJECANJE UČENIKA IZ SOLFEGGIA

        NATJECANJE PUHAČA i UDARALJKAŠA

 

ŠKOLSKE SMOTRE I FESTIVALI

      U cilju što bolje vidljivosti rada učenika i njihovih mentora, i da se izbjegne bodovanje kroz natjecanja, Glazbena škola Karlovac provodi Festival puhača i udaraljkaša i Smotru gudača i tamburaša. Ovim projektima obuhvaćeni su svi učenici po pojedinim instrumentima puhača, gudača, tamburaša  i udaraljkaša kako bi javnosti pokazali svoje umijeće sviranja.

 

MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA GITARE

• Međunarodna ljetna škola gitare djeluje kao CENTAR KOMPETENCIJA – u ljetnim mjesecima služi kao dodatna edukacija učenicima i profesorima glazbenih škola te tako podiže razinu njihovog znanja i kompetencija

• Održava se 20 godina u kontinuitetu, a traje 10 dana krajem lipnja svake godine

• Međunarodna ljetna škola gitare okuplja gitariste iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Austrije, Češke, Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država, glazbene pedagoge i izvođače s ciljem usavršavanja izvođačkog umijeća na gitari svih sudionika (profesori i polaznici) i promocija  gitare kao solističkog i orkestralnog instrumenta

• Koncertima u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji (Duga Resa, Ribnik, Ozalj, Ogulin) na kojima nastupaju međunarodno renomirani glazbeni umjetnici iz Hrvatske, susjednih država i Sjedinjenih Američkih Država, promovira se sviranje gitare i snažno podiže razina kulturne i umjetničke ponude lokalne zajednice

• Programom se ostvaruju i dodatni ciljevi: osim učenika i profesora educira se i publika o umjetničkom izričaju mladih glazbenika. Obogaćuje se kulturna ljetna ponuda Karlovca i Hrvatske

• Jača se pripadnost hrvatskoj kulturi i razvija tolerancija sudionika prema drugim kulturama i tradicijama te usavršava sposobnost afirmativnoga izražavanja  

• Više informacija o Međunarodnoj ljetnoj školi gitare na:

 

               https://www.ljetnaskolagitare.glazbena-ka.hr/

 

KARLOVAC PIANO FESTIVAL I KARLOVAC MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO NATJECANJE

•  Karlovac Piano Festival djeluje kao CENTAR KOMPETENCIJA već 9 godina.

•  Karlovac Piano Festival se sastoji od dva događanja: festival edukativnog tipa (individualni javni satovi s klavirskim pedagozima, završni nastupi polaznika Festivala, koncerti pedagoga i seminar za pasivne promatrače) i Piano maratona u parku

•  Festival u ljetnim mjesecima služi kao dodatna edukacija učenicima i profesorima glazbenih škola cijele Hrvatske i tako podiže razinu njihovog znanja i kompetencija

•  Pedagozi na festivalu su vrhunski svjetski stručnjaci

•  Ostvarivanje međunarodne suradnje na visokoj stručnoj razini, razmjena iskustva, znanja, kompetencije i razvijanje interkulturalnog dijaloga

•  Programom se ostvaruju i dodatni ciljevi: osim učenika i profesora educira se i publika o umjetničkom izričaju mladih glazbenika. Obogaćuje se kulturna ljetna ponuda Karlovca i Hrvatske. Sudionici festivala su internacionalni i hrvatski umjetnici koji kroz festival i natjecanje promiču hrvatsku kulturnu baštinu budući da je propozicijama uvjetovani element natjecanja za sve sudionike izvođenje skladbi hrvatskih autora

•  Prepoznat je kao turistički proizvod jer iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika koji kroz 9 dana trajanja ostvaruju sve veći broj noćenja.

•  Vraćanje grada Karlovca, kao kolijevke glazbenog obrazovanja, na kulturnu kartu Hrvatske i šire

•  Više informacija o Karlovac Piano festivalu i Piano maratonu u parku na:

 

http://www.karlovacpianofestival.com/index.html

 

3. GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC PROVODI INFORMALNO OBRAZOVANJE  KROZ PROJEKTE KULTURNE KREATIVNE INDUSTRIJE

Glazbena škola Karlovac je 2017. godine postala članica Hrvatskog klastera kulturne i kreativne industrije. Projekti kreativne i kulturne industrije koje škola godinama provodi su :

 

NOĆ GLAZBE I KAVA S BACHOM

•  Jedinstvena dvodnevna manifestacija petu godinu zaredom slavi i dočekuje rođendan velikog skladatelja J. S. Bacha te tako popularizira klasičnu glazbu i educira publiku

•  Projekt sufinancira Ministarstvo kulture i medija  kroz javni natječaj o edukaciji publike, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja

•  Noć glazbe uvijek počinje u petak (datum najbliži rođendanu J.S.Bacha) u 17.00 – 24.00 sata u Glazbenoj školi Karlovac. U tom periodu se u dvije koncertne dvorane izvodi isključivo glazba J.S.Bacha. Senzacija je direktni video prijenos (live streamom) na LED ekran u parku ispred Glazbene škole Karlovac. Cijeli događaj vidljiv je i ozvučen cijelom dužinom Šetališta dr. Franje Tuđmana u Karlovcu, a prenosi se live streamom u općine Vojnić, Plaški, Lasinja, Ribnik, grad Ozalj. Koncerti su vidljivi u cijelom svijetu preko web stranice škole

• Manifestacija privlači izvođače iz glazbenih škola iz svih dijelova Hrvatske (Zagreb, Sesvete, Labin, Ogulin, Jastrebarsko,  Pula, Virovitica, Varaždin, Split), ali i umjetnike, cijenjene glazbenike koji u Karlovac dolaze iz inozemstva (Njemačka, Belgija, Mađarska)

• Kava s Bachom se odvija uvijek subotom ujutro (nakon Noći glazbe) u vrijeme jutarnje kave. Karlovac je jedini grad u Hrvatskoj u kojem se Bachova glazba (u klasičnoj i popularnim izvedbama) preko lokalnih radio postaja, na poziv Glazbene škole Karlovac, sluša u kafićima, trgovačkim centrima i autobusima. U isto vrijeme u prostorijama Glazbene škole Karlovac izvode se radionice i edukativna predavanja o životu velikog J. S. Bacha i klasičnoj glazbi kao temelj za izvođenjem svih drugih vrsta popularne glazbe

• Sve zajedno se live streamom prenosi u knjižnice i čitaonice grada Ozlja, Ogulina, Duga Rese, te u srednje, osnovne škole karlovačke županije i šire

•  Više informacija o Noći glazbe i Kavi s Bachom na:

https://www.nocglazbe.glazbena-ka.hr/

 

 

 

HarmoniKA festival

•  Obilježavanje Svjetskog dana harmonike, koncert Harmonikaškog orkestra Glazbene škole Karlovac i suradnja s harmonikaškim orkestrima glazbenih škola iz Sesveta, Poreča, Varaždina, Pule, Labina, Vinkovaca, Slavonskog Broda i Zagreba

•  Jedinstveni susret mladih glazbenika sjedinjeni u veliki orkestar koji broji više od 150 sudionika iz cijele Hrvatske

•  Veliki kulturni, edukativni i društveni značaj za grad Karlovac kao Grad susreta, obogaćivanje turističke ponude, razvoj sadržaja koji omogućavaju povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa u razdoblju predsezone, jačanje snage brenda karlovačkog turizma, stvaranje prepoznatljivog imidža karlovačkog turizma i najvažnije – oživljavanje karlovačke Zvijezde

•  Važna odgojna uloga u populariziranju glazbe i educiranju glazbene publike

•  Projekt je sufinanciran od Ministarstva turizma i karlovačke turističke zajednice jer je prepoznat kao izvrstan turistički kulturni proizvod

•  2018., 2019 i 2020. godine u suradnji s Mješovito industrijsko obrtničkom školom Karlovac provedeni su projekti  Ministarstva turizma koje je financiralo nove oblike turističkih zanimanja gdje su u projektu spojeni glazbenici, fotografi i snimatelji. Kao produkt projekta pojavila se e-razglednica grada Karlovca kao novi turistički proizvod.

 

CIKLUS KARLOVAČKIH SKLADATELJA

• Karlovac, kao grad koji se ponosi najstarijom glazbenom školom u Hrvatskoj, ovaj je ciklus pokrenuo kako bi očuvao karlovačku kulturnu baštinu. U razdoblju od 214 godina postojanja škole u Karlovcu su djelovali skladatelji Oton Hauska, Šandor Bosiljevac, Božidar Širola, Rudolf Taclik, Josip Vrhovski, Dubravko Stahuljak, skladatelj i slikar Vjekoslav Karas (likovno djelo Djevojka s lutnjom uvršteno na umjetničku kartu Europe čime je ušlo u red najvećih svjetskih slikara), Miroslav Lončar, Marko Markuš, Sandro Rebić i student kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Krešimir Klarić

•  Programski sadržaj razvio se kao potrebni medij za izvođenje brojnih djela plodnih karlovačkih skladatelja

 

TISKANJE ŠKOLSKOG GODIŠNJAKA

•         zbornik najznačajnijih aktivnosti Glazbene škole Karlovac za potrebe prezentacije odgojno-obrazovnog rada svih djelatnika škole i uspjeha učenika

•         pregled svih koncerata, nagrađenih učenika i njihovih mentora, maturanata, djelatnika i suradnika

•         prezent nositelja glazbene djelatnosti grada Karlovca i Karlovačke županije

 

KARLOVAČKI KOMORNI ORKESTAR GLAZBENE ŠKOLA KARLOVAC

• Osnovan je 1987. godine na inicijativu profesora gudačkog odjela Glazbene škole Karlovac i od tada neprekidno djeluje. Članovi orkestra profesori su Glazbene škole, sadašnji, bivši učenici i vanjski suradnici.

•  Djelovanje Karlovačkog komornog orkestra neizostavni je dio svakog važnog kulturnog događanja u Karlovcu i Karlovačkoj županiji

•  Programski se velika pažnja poklanja karlovačkoj skladateljskoj tradiciji dugoj više od dvjesto godina, a repertoar čine i klasične skladbe uz povremena proširenja programa na suvremene hrvatske skladatelje

• Godine 2011. orkestar je nastupio u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu te je program pod nazivom Hrvatska glazbena baština snimljen na CD.

Ističu se i gostovanja u Zagrebačkoj katedrali, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Muzeju Mimara, novoj zgradi Muzičke akademije u Zagrebu, Konzulatu RH u Pečuhu, Slatkovodnom akvariju Aquatika.

•  Godina 2017. proglašena je godinom Karlovačkog komornog orkestra u Glazbenoj školi Karlovac u znak obilježavanja 30. obljetnice njegova osnivanja kada je tiskana i  Monografija Orkestra.

 

SINFONIETTA ORKESTAR

       ●  Čine ju profesori puhačkog i klavirskog odjela Glazbene škole Karlovac

       ●  Održavaju prigodne tematske koncerte klasične glazbe ali izvode i popularnu glazbu prilagođenu instrumentima na kojima sviraju. Puno pažnje posvećuju scenografiji i kostimima na sceni. Atraktivnim programom koji izvodi Sinfonietta orkestar, Glazbena škola Karlovac želi svojim učenicima, svom gradu i svojim sugrađanima pružiti ugođaj gradova s koncertnim kućama, i to kroz virtuozne izvedbe bogatog i posebno odabranog repertoara poznatih klasičnih ali i popularnih kompozicija. Svake godine program prigodnih koncerata Sinfonietta orkestra svjedoči o velikoj kreativnosti profesora Glazbene škole Karlovac i o njihovoj zavidnoj umjetničkoj kvaliteti.

       ●   Sinfonietta orkestar rado izvodi suvremenu hrvatsku glazbu kao i karlovačke klasične skladatelje i tako čuva hrvatsku kulturnu baštinu.

 

 

SIMFONIJSKI ORKESTAR GLAZBENE ŠKOLE KARLOVAC

Simfonijski orkestar Glazbene škole Karlovac doživio je svoj povijesni koncert 20. prosinca 2018. godine pod ravnanjem maestra Vetona Marevcija.

Značajni je to bio povijesni koncert jer je Glazbena škola Karlovac nakon pune 52 godine okupila Simfonijski orkestar i to pod vodstvom bivšeg učenika. Grad Karlovac je 1949. godine bio jedini grad u Hrvatskoj koji je imao Gradski simfonijski orkestar. Orkestar značajne uspjehe doživljava pedesetih godina pod vodstvom Josipa Vrhovskog, skladatelja, pedagoga, dirigenta i ravnatelja Glazbene škole Karlovac te Dubravka Stahuljaka također skladatelja, pedagoga i dirigenta koji ravna njime do 1966. godine kada je Orkestar raspušten zbog nedostatka financija.