• USKORO

Prijava obrane završnih radova

Prema uputi iz Ministarstva znanosti i obrazovanja obavještavamo Vas da se prijava obrane završnih radova obavi e-mailom najkasnije do 1. travnja 2020. za sve one koji prijavu nisu obavili ranije.

Molimo da postupite po sljedećoj uputi:

1. Preuzmite obrazac prijave iz privitka.

2. Obrazac čitko ispunite, potpišite i pošaljite mailom na glazbenaka@gmail.com

U predmet maila upišite: PRIJAVA ZAVRŠNOG ISPITA, a u poruku maila napišite obavijest o slanju prijave i navedite predmet, ime mentora i vaše ime i prezime.

3. Ako niste u mogućnosti isprintati i potpisati obrazac svejedno ga pošaljite na navedeni mail, a potpisat ćete ga po povratku u školu i na njih napisati datum na koji ste nam prijavu poslali mailom.

Službeni je rok prijave 1. travnja 2020. te vas molimo da do tada postupite po navedenim uputama.