• USKORO

Preporuke za rad glazbenih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

23.6. u 10,00 h
Glazbena škola Karlovac počinje s radom 7. rujna 2020.

Dragi roditelji i učenici,

Glazbena škola Karlovac počinje s radom 7. rujna 2020. Svi roditelji koji su upisali svoje dijete u Glazbenu školu, primit će na svoj mail uputu i termine dolaska u Školu.

Raspored sati bit će strukturiran na temelju novih okolnosti  jednosmjenske ili dvosmjenske nastave u općeobrazovnoj školi. 

Rad Škole će se odvijati sukladno objavljenim Preporukama i Uputama nadležnih tijela zadužeih za provođenje mjera zaštite od Covida 19. Glazbena škola Karlovac je pripremila sve potrebno za provođenje spomenutih Uputa i Preporuka. 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka_za_rad_glazbeni...