Mala glazbena škola

Nastava Male glazbene škole Karlovac se održava u novoj zgradi na Trgu Petra Zrinskog 2

Voditeljica: Monika Svetic Radočaj

RASPORED SATI:

A tjedan: četvrtak od 17:45 – 19:15

B tjedan: ponedjeljak i četvrtak od 17:00 – 17:45

Nastava Male Glazbene škole Ozalj se održava u Osnovnoj školi “Slava Raškaj”

Voditeljica: Monika Svetic Radočaj

Nastava Male Glazbene škole Slunj se održava u Osnovnoj školi Slunj 

Voditeljica: Irena Božičević, prof. teorijskih glazbenih predmeta